Ekoskolu svētku gājiens un apbalvošanas ceremonija 2023 aizritējusi ar saukli ‘’Planēta pirmajā vietā!’’

2023. gada 15. septembrī

Ekoskolu svētku gājiens un apbalvošanas ceremonija 2023 aizritējusi ar saukli ‘’Planēta pirmajā vietā!’’

2023. gada 15. septembrī
Šo trešdien notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu ceremonija vienojot ap 350 dalībnieku - gan skolēnus, gan pedagogus. Diena sākās ar ‘’Pozitīvo gājienu’’ no Strēlnieku laukuma uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), lai kopā ar ministru Māri Sprindžuku dotos tālāk līdz Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kur Ziedoņa zālē norisinājās Ekoskolu apbalvojumu pasniegšana. Gājiena mērķis bija aicināt VARAM aktīvāk iesaistīties aprites ekonomikas iedzīvināšanā, lai ikvienam būtu vieglāk samazināt atkritumus ikdienā un dzīvot dabai draudzīgāk. 

Pasākums tika atklāts ar Rīgas Doma kora skolas gospeļkora priekšnesumu, kam sekoja svinīgas uzrunas un sveicieni no VARAM ministra Māra Sprindžuka un Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres Santas Šmīdleres. Ekoskolu apbalvošanas pasākumā tika atklāta starptautiskā Rīcības dienu kampaņa, kas ik gadu liek aizdomāties par vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības nozīmi mūsu ikdienā, savukārt sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, apbalvošanas pasākumā atklāja arī starptautiskās izglītības akciju ‘’Pasaules lielākā mācību stunda’’.

Apbalvošanas ceremonijas gaitā Ekoskolas saņema aktuālo informāciju par gaidāmajiem notikumiem šajā mācību gadā, iespējām piedalīties dažādās apmācībās un aktivitātēs, kā arī par Rīcības dienu kampaņu, kas šogad jau notiks vienpadsmito gadu, LIFE projektā ‘’No atkritumiem uz resursiem’’ izstrādātiem izglītojošiem rīkiem un aktivitātēm, Eiropas amatierzinātnes kampaņu ‘’Plastmasas pirāti – uz priekšu, Eiropa!’’, kur jaunieši ir aicināti uzzināt vairāk par plastmasas piesārņojumu un sniegt atbalstu pētniecībā, Jauno vides reportieru programmas iespējām, kā arī par Vides izglītības fonda (FEE) aktualitātēm sadarbībā ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Pasākuma vadītājs Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens ar dalībnieku iesaisti sprieda par aprites ekonomiku veicinošām rīcībām, ko īstenot ikdienā. Jaunieši piedalījās dažādās aktivitātēs. Ekoskolu drosmīgie dalībnieki demonstrēja tērpus Ilgtspējīgās modes skatē un iesaistījās brīvrunu tapšanā kopā ar Latvijas repa improvizācijas teātri Brīvrunu Projekts.

Šogad 96 izglītības iestādes saņema prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp piecām izglītības iestādēm tika piešķirts augstākais programmas apbalvojums Ekoskolu vēstnieka statuss, 43 - ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

Ekoskolu svētku ‘’Pozitīvais gājiens’’ un apbalvošanas ceremonijas 2023 bildes: http://ej.uz/Ekoskolu_gajiens_apbalvosana2023

Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 185 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 48 700 izglītības iestādes 73 valstīs. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Vides izglītības fonds:

Ekoskolas:
https://ekoskolas.lv/
Informāciju sagatavoja Evelīna Krieviņa - Hammere, jaunumi@videsfonds.lv 
Kontaktinformācija saziņai:
Daniels Trukšāns, e-pasts: daniels.truksans@videsfonds.lv
Līva Stade, e-pasts: liva.stade@videsfonds.l

Ekoskolu programmu Latvijā īsteno nodibinājums "Vides izglītības fonds". Programmu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2023.gadā” (Nr. 1-08/54/2023) ietvaros.