Ekoskolu Ziemas foruma 2023 akcija ‘’Salabo pasauli!’’

2023. gada 6. martā

Ekoskolu Ziemas foruma 2023 akcija ‘’Salabo pasauli!’’

2023. gada 6. martā

No 24. līdz 26. februārim Valmierā norisinājās Vides izglītības fonda organizētais Ekoskolu Ziemas forums, kur pulcējās vairāk nekā 230 jaunieši un pedagogi. Foruma ietvaros dalībnieki piedalījās akcijā ‘’Salabo pasauli!’’, kur uzdevums bija veidot 2050. gada ideālās pasaules attēlojumu. Mākslas darbus varēs apskatīt izstādē, kas tiks atklāta 13. martā.

Trīs dienu garumā jaunieši un pedagogi piedalījās Ekoskolu Ziemas forumā, kur norisinājās vides aizsardzību un izglītību saistītās apmācības un praktiskās nodarbības. Tika pievērsta uzmanība klimata pārmaiņām, aprites ekonomikai, ilgtspējīgai mobilitātei un pārtikas sistēmām. Starp apmācībām un nodarbībām, norisinājās hakatons jeb ideju maratons kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovācijas centra ekspertiem, saliedēšanās, pieredzes apmaiņas aktivitātes un jautra kopā būšana gan jauniešiem, gan pedagogiem. Ekoskolu Ziemas foruma trešajā dienā jaunieši un pedagogi dalījās pa komandām, lai liktu lietā iztēli un veidotu plakātus – 2050. gada pasaules vīzija, kurā vides problēmas un klimata krīze vairs neeksistē. Galvenais uzdevums bija ne tikai radošums, bet arī likt lietā jauniegūtās zināšanas foruma laikā.

Jauniešu un pedagogu radītos mākslas darbus par 2050. gada videi draudzīgo un zaļo pasauli varēs apskatīt ikviens jau no 13. marta. Izstāde tiks atklāta Valmierā – Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātē (Tērbatas iela 10) un T/C Valleta (Rīgas iela 4). Ar plašāku informāciju varēs iepazīties Vidzemes Augstskolas sociālajos tīklos un mājaslapā.

Ekoskolas Ziemas foruma laikā notika hakatons jeb ideju maratons, kurā piedalījās 12 komandas, kas bija izvēlējušās risināt kādu no izaicinājuma devēju (SIA ZAAO, LLKC, Valmieras novada pašvaldība) piedāvātajām problēmsituācijām, kas saistītas ar mobilitāti, ilgtspējīgas pārtikas apriti un kā samazināt resursu patēriņu. 

Noslēgumā komandas prezentēja savas idejas žūrijai un ieguva nominācijas. Arī skatītāji varēja izteikt savu viedokli un balsot, kura ideja likās vislabākā. Skatītāju simpātiju ieguva komanda “6,5 Brunetes”, kas piedāvāja cilvēku izglītošanu par šķībo dārzeņu un augļu izmantošanu.

12 komandas ieguva šādas nominācijas:

 1. Labākie spēļotāji – R4 Gurķu ievārījums
 2. Apritīgākā ideja – P2 Gudrie šrekeri
 3. Aizrautīgākie praktiķi (Balva no LLKC) – P2 H2O
 4. Koprade kustoties balva no Valmieras novada – T1 Zaļie transformeri
 5. URDīgākais prototips (Balva no ZAAO) – R3 Dvēsles biedri
 6. Cilvēkos ir spēks un pretrunīgākais motivātors – T2 NO Name pelmeņi
 7. Zaļās vides plānotāji – T4 Mitohondriji
 8. Zīmolīgākā ideja – P3 6,5 Brunetes
 9. Saliedētākie un politkorektākie – R1 Gustavss
 10. Labākā nākotnes vīzija – T3 Vienkārši zaļš
 11. Labākie ledusskapja piepildītāji – P1 Zalās dīvas
 12. Aktuāli un ieviešam – R2 Zemeslodes detektīvi
Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 190 izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, tehnikumi un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 73 valstīs un tajā iesaistījušās 59 000 skolu. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi draudzīgas un ilgtspējības principiem atbilstošas rīcības. 

Vides izglītības fonds (VIF) ir dibināts ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. VIF pamataktivitātes ir saistītas ar pasaules vadošās vides izglītības organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) programmu īstenošanu Latvijā. Pasākums tika īstenots ar Valmieras novada pašvaldības, ClimACT, E3UDRES2, Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, jauniešu programmu nodrošinot projekta “Jaunie izgudrotāji ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros.

Līva Stade
FEE Latvia / Vides izglītības fonds
E-pasts:
liva.stade@videsfonds.lv